HERITUS

LOGISTICS

“Heritus Logistics & Trading” LTD müştərilərimizə beynəlxalq səviyyədə nəqliyyat və logistika yükdaşımalarını avtomobil, dəmiryolu və eləcədə havayolu nəqliyyatı vasitəsi ilə xidmətlərini təqdim edir. Şirkətimiz Avropa, Orta Asiya və MDB ölkərərində yükdaşımalarını həyata keçirməklə yanaşı, beynəlxalq standartlara uyğun nəqliyyat vasitələri (Euro 6, ISO konteynerlər və s.), eləcədə xüsusi sertifikatlara (ADR və s.) malik sürücülər tərəfindən istənilən vaxt və mükəmməl icra edilməsinə xüsusi önəm verir. “Heritus Logistics & Trading” LTD şirkəti hər müştəriyə uyğun olacaq bir sıra müxtəlif logistika xidmətləri göstərir. Xidmətlərimizə daxildir:

  • Ümumi beynəlxalq yükdaşımaların təşkili (qapıdan-qapıya prinsipi ilə)
  • Avtomobil daşımaları
  • Dəniz daşımaları
  • Dəmiryol daşımaları
  • Konteyner daşımaları (ISO və s.)
  • Terminal və liman xidmətləri
  • İntermodal və multimodal daşımalar