Xidmətlər - Yüklər

Yüklər


Heritus öz təcrübəsinə əsasən aşağıda göstərilən daşımaları həyata keçirir:


  • Komplekt və yığma yüklər

  • Təhlükəli yüklər

  • Xüsusi temperatur rejimini tələb edən yüklər

  • Xüsusi yüklər üçün refrijerator konteynerlər

  • Tökmə və maye yüklər
  • Şüşə məhsulları

  • Dəyərli yüklər

  • Avtomobil və ehtiyyat hissələri

  • Diri heyvanların daşınması

  • Ağırçəkili və əndazəsiz yüklər
Ölçüsündən və müxtəlifliyindən asılı olmayaraq istənilən yük növünü təyin olunan məsafəyə nəql edəcəyik. Yüklərin daşınması bütün logistika sisteminin əsasıdır. Mallarınızın etibarlı daşınmasına zəmanət veririk.