Xidmətlər - Multimodal daşınmalar

Multimodal daşınmalar


Multimodal yük daşımalarına aiddir:


  • Tökmə (aşırma) və maye halında mallar;

  • Yığma və komplekt yüklər;  • Ədədhesabı qablaşdırmada mallar;

  • Əndazəsiz və ən qabaritli yüklər;
Multimodal nəql monomodaldan fərqli olaraq iki və ya daha çox nəqliyyat növündən istifadəni nəzərdə tutur: avtomobil, hava, su və dəmir yolu. Kombinə edilmiş sxemlərdən istifadə çevik və münasib marşrut tərtib etməyə, nəqliyyat xərclərini azaltmağa, coğrafi cəhətdən uzaq məsafədə yerləşən göndərmə və gəlmə məntəqələrini “birləşdirməyə” və yüksək sürətli çatdırılmanı təmin etməyə imkan verir.