Xidmətlər - Layihə logistikası

Layihə logistikası


Layihə daşımalarının şərtləri müntəzəm, mövsümi və əndazəsiz daşımalardan fərqlənir:


  • Sənaye obyektlərinin tikintisi və modernləşdirilməsi üçün avadanlığın, konstruksiyaların və materialların tədarükü.  • Reallaşdırılan hər bir layihənin ciddi vaxt çərçivələri var.

  • Tədarük və ya tikinti üzrə müqavilədə yazılan tədarüklərin dəqiq həcmi.
Layihə logistikası konkret investisiya layihəsi üçün kompleks xidmətlərin göstərilməsi deməkdir. Layihə daşımaları sayəsində aeroportların, zavodların və digər nəhəng sənaye müəssisələrinin tikilməsi mümkün olur. Layihə logistikası - böyük müəssisələr üçün standart olmayan yüklərin çatdırılmasının vahid həllinə yönəlmiş fəaliyyətlər. Onun əsas vəzifəsi çatdırılma təşkili prosesini diqqətlə və hərtərəfli planlaşdırmaqdır. İnteqrasiya edilmiş logistika həlləri yalnız son nöqtəyə yüklərin çatdırılması üçün optimal marşrut hazırlamağa deyil, həm də bütün tədarük zəncirlərinin effektiv idarə olunmasına imkan yaradır.